Tuesday, 9 August 2011

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN BOLA BALING


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

1.0 TAJUK KAJIAN :
            - Kemampuan Pelajar Untuk Menguasai Kemahiran Asas Hantaran Atas Kepala
              dalam Bola Baling

2.0 NAMA PENYELIDIK

NAMA            :           HAMISAH BINTI SALLEH
SEKOLAH     :           SMK KUALA LANAR, KUALA LIPIS PAHANG


3.0  REFLEKSI P&P / LATAR BELAKANG KAJIAN

3.1  Pengenalan mata pelajaran PJ/PPK
3.2  Definisi bola baling
3.3  Menyenaraikan kemahiran asas hantaran bola baling

3.4  Masalah :
3.4.1 Pelajar tidak menguasai teknik ayunan tangan dari belakang ke hadapan   
         untuk mendapatkan daya
3.4.2        Pelajar tidak menguasai teknik ikut lajak untuk keseimbangan badan

3.5   Penambaikkan  :
3.5.1        Guru perlu lebih kreatif semasa pelaksanaan P&P
3.5.2        Guru perlu merancang aktiviti yang lebih berkesan
3.5.3        Guru memberi galakan dengan menggunakan kaedah ‘main peranan’ .
3.5.4        Guru memaparkan contoh-contoh gambar berkaitan kemahiran yang
         dipelajari.

3.6      Tahap pencapaian pelajar :

3.6.1        Pelajar  dapat melakukan teknik kemahiran asas hantaran atas kepala dengan
betul semasa permainan bola baling


4.0 ISU KEPRIHATINAN / FOKUS KAJIAN

4.1 Kemampuan Pelajar Untuk Menguasai Kemahiran Asas Hantaran Atas Kepala
      dalam Bola Baling

5.0 OBJEKTIF KAJIAN

Pada akhir kajian , pelajar dapat ;

5.1  UMUM
5.1.1        Menguasai teknik kemahiran asas hantaran atas kepala dalam  bola baling
5.1.2        Mengaplikasikan kemahiran asas hantaran atas kepala dalam permainan bola baling


5.2 KHUSUS
5.2.1        Menghantar bola dengan teknik ayunan tangan yang betul bagi kemahiran asas hantaran atas kepala dalam permainan bola baling
5.2.2        Menguasai teknik ikut lajak untuk keseimbangan badan bagi hantaran atas kepala
5.2.3        Melakukan teknik-teknik hantaran atas kepala dengan betul dalam permainan bola baling


6.0 KUMPULAN SASARAN
-          25 orang pelajar perempuan Tingkatan 4 ( SMK Kuala Lanar ) yang tidak berminat dengan aktiviti
-           
7.0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN ( METOD )

-          Paparan gambar dan video
-          Demonstrasi
-          Kaedah dan teknik pengajaran
-          Latih tubi dan ansur maju kemahiran
-          Permainan mengikut pembahagian kumpulan8.0  STRATEGI

1.      Menerangkan secara ringkas mengenai permainan bola baling
2.      Guru memaparkan contoh-contoh gambar mengenai teknik lakuan kemahiran atas kepala
3.      Soal jawab dengan tentang kefahaman pelajar terhadap gambar yang dipaparkan
4.      Guru menunjukkan demonstrasi atau tunjuk cara ( main peranan )
5.      Pelajar melakukan teknik kemahiran hantaran atas kepala seperti yang ditunjukkan oleh guru secara berpasangan
6.      Guru menilai teknik lakuan pelajar
7.      Guru membetulkan kesalahan teknik lakuan
8.      Guru membuat ulangan demonstrasi atau tunjuk cara
9.      Pelajar melakukan ulangan teknik kemahiran hantaran atas kepala  dengan betul
10.  Pelajar dibahagikan kepada 2 kumpulan  untuk mengaplikasikan teknik kemahiran yang dipelajari dalam permainan bola baling

9.    Pelaksanaan aktiviti
9.1  Strategi 1 ( Menerangkan secara ringkas mengenai permainan bola baling )
9.0  JADUAL PELAKSANAAN KAJIAN (  CARTA GANNT )

BIL
AKTIVITI
TARIKH PELAKSANAAN
1
Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal

02.02.2011
2
Menulis proposal kajian

22.03.2011
3
Merancang tindakan – individu/kumpulan


4
Melaksanakan tindakan – aktiviti 1


5
Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1


6
Melaksanakan tindakan – aktiviti 2


7
Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2


8
Melaksanakan tindakan 3 – aktiviti 3


9
Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3


10
Ujian untuk mengesan perubahan klien


11
Refleksi kajian


12
Menulis laporan kajian


13
Pembentangan dapatan kajian untuk makluman Jabatan
10.0 KOS KAJIAN

BIL
ITEM
KOS (RM)
1
Kertas
10.00
2
Ink printer
90.00
3
Lain-lain
50.00

JUMLAH
150.00KESIMPULAN

Rumusan : Tindakan Susulan
Tindakan pelajar mahir melakukan kemahiran asas hantaran atas kepala dengan teknik yang betul

1 comment:

  1. salam..sy nk mntak bahan mngenai kajian lampau bola baling blh?

    ReplyDelete